Campus Vänner

Campus Vänner är organisationen som verkar för bästa möjliga utbyte mellan studenter på Campus Helsingborg och näringslivet. Vi är brobyggaren mellan studenter och företag – allt för att Du, som student eller företagare, ska kunna skapa inspirerande och betydelsefulla kontakter för framtiden.

Campus Vänner är en ideell organisation och vårt arbete möjliggörs genom engagerade medlemsföretag, som med sin närvaro skapar ingångsportar för
studenter att vidareutveckla sig genom alltifrån motiverande stipendium till verklig arbetslivserfarenhet. Vår organisation startades av Helsingborgs stad år 2010 och
har i dag sin bas i centrala Helsingborg.

Skapa ett konto här: campusvanner.se

Campus Vänner Connects Program

På Campus Vänner tycker vi det är viktigt att ständigt utveckla nya möjligheter att utbyta kompetens och erfarenhet. Därför har vi tagit fram ”Campus Vänner Connects Program” – ett nytt, modernt sätt för studenter och arbetsgivare att mötas.

Campus Vänner Connects Program är ett utbytesprogram där du teamar upp med ett företag och under två terminer tillsammans djupdyker i fem samhällsrelevanta ämnen, framtagna i samarbete med forskare på Campus Helsingborg. På er sjätte och sista träff väljer ni själva om ni vill diskutera ett nytt ämne eller återkoppla till något av de föregående ämnena.

Campus Vänner Connects Program har utvecklats för att möjliggöra fördjupat idé- och kunskapsutbyte mellan arbetsgivare och studenter i nutidsrelevanta frågor. Vi vet att det finns massa kunskap som väntar att få delas och det finns bara vinnare när olika perspektiv möts.

Kunskap behöver delas för att ge nya perspektiv som bidrar till utveckling av både företag och individer. Campus Vänner Connects Program kommer ge dig detta. Diskussioner i programmet kan t.ex. handla om employer branding, ledarskap, kommunikation, hållbarhet, sociala medier och mycket mer.

Kontakt:

E-post: info@campusvanner.se

Tele: 0730 – 71 72 53

Drottninggatan 7A,
251 89 HELSINGBORG