Studentmedarbetare

Som studentmedarbetare får du möjligheten att arbeta, få lön och skaffa dig relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som du studerar. Du får:

 • Ett kvalificerat extrajobb med avtalsmässiga villkor och förmåner.
 • Ett jobb som är relevant för dina studier och som ger dina studier ett praktiskt sammanhang.
 • En fot in på arbetsmarknaden i en bransch där jobbutsikterna ser mycket goda ut.
 • Tillgång till professionellt nätverk och en chans att vässa ditt CV och knyta kontakter.

Inom Helsingborgs stad anställs varje år ett flertal studentmedarbetare. Det kan vara allt från kortare endagsuppdrag till längre uppdrag över en termin. De studentjobb som erbjuds kan endast sökas av studerande vid högre utbildning, i form av en högskole-/universitetsutbildning eller yrkeshögskola.

Vad är en studentmedarbetare?

 • En studentmedarbetare är någon som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning, och som samtidigt utför ett kvalificerat arbete parallellt med – och kopplat till – dina studier.

Vem kan bli studentmedarbetare?

 • Alla som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Komvux- eller gymnasiala studenter kan inte bli studentmedarbetare.

Vad är det för typ av jobb jag kan söka?

 • Sedan starten 2007 har Helsingborgs stad haft studentmedarbetare på en mängd olika uppdrag och tjänster inom stadens olika förvaltningar.

Här är några exempel:

 • Kommunikatör på näringslivskontoret
 • Studentbostadssamordnare vid enheten för högre utbildning
 • Receptionist på Idrottens hus
 • Webbsamordnare vid enheten för högre utbildning
 • Koordinator för föreningen Campus vänner (campusvanner.se)
 • Extra resurs på näringslivsservice
 • Receptionist på stadsbyggnadsförvaltningen
 • Kommunvägledare på kontaktcenter
 • Projektmedarbetare vid evenemangsenheten
 • Medarbetare på turistbyrån
 • Kommunikatör på miljöförvaltningen
 • HR-assistent vid HR-avdelningen
 • Omvärldsanalytiker på näringslivskontoret

Med mycket mera.

Hur mycket kan jag arbeta?

 • Arbete sker i snitt om 15 timmar per vecka och termin (observera ”i snitt” eftersom antalet arbetade timmar kan variera från vecka till vecka beroende på ditt studieschema och arbetsplatsens behov).
 • Arbetet ska gå att kombinera med heltidsstudier, även om heltidsstudier inte är något formellt krav.

Vad får jag för lön som studentmedarbetare?

 • Lönen är individuell och differentierad beroende på uppdraget, din utbildning och tidigare erfarenhet.

Är det någonting mer jag kan behöva ha koll på?

 • Studentmedarbetaravtalet gäller mellan september – maj. Det vill säga inte under sommaren. Anställningen gäller för en termin i taget. Om du vill erbjuda studentmedarbetaren en anställning under sommaren är det anställningsvillkor enligt Allmänna bestämmelser (AB) eller annat tillämpligt avtal som ska användas.
 • Uppsägningstiden är 1 månad för båda parter.
 • Helsingborgs stad använder SKL:s avtal för sina studentmedarbetare. Om du vill läsa studentmedarbetaravtalet i sin helhet kan du göra det här: SKL-avtalet kan du läsa i sin helhet här