De försvunna husen på öster och utvecklingen i framtiden

18 februari 2023, 11:30 - 13:00

18 feb
De försvunna husen på öster och utvecklingen i framtiden

Vernissage lördag 18 februari kl 11.30 Eslövs stadsmuseum
Vi fortsätter att låta Eves texter och foton berätta om de försvunna husen, nu med fokus på den östra delen av Eslöv, t ex. kvarnarna, gasverket och Folkets park.

Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv antogs i juni 2022 och flera delar har redan börjat utvecklas. Området öster om järnvägen består av fem delar där bostäder och verksamheter kommer att samsas och där grönska får stor betydelse. Den delen som ligger mellan Berga och Flygstaden kallas för Berga trädgårdsstad.
Utställningen pågår till 30 april.
Fri entré

De försvunna husen på öster och utvecklingen i framtiden

  • 18 februari 2023, 11:30 - 13:00
  • Längd: 2 timmar

Plats

Eslövs stadsmuseum
Östergatan 5
241 39 Eslöv

Visa på karta