Visionsfonden

Hur vill du göra Helsingborg bättre?

Till Helsingborgs stads Visionsfonden kan du söka ekonomiskt stöd på upp till 100 000 kr för att genomföra nyskapande aktiviteter och projekt som utvecklar Helsingborg i riktning mot stadens vision Helsingborg 2035. Du kan söka i egenskap av förening, organisation, företag eller privatperson och ansökan är alltid öppen. Beslut tas fyra gånger per år.

Ansökan och all information hittar du här:
http://helsingborg.se/visionsfonden

Läs och inspireras av projekt som tidigare fått stöd:
http://www.helsingborg2035.se/visionsfonden/projekten-med-stod-fran-visionsfonden/