Studentliv

Helsingborgs stad arbetar ständigt med att utvecklas som studentstad. Arbetet görs i samverkan med studenter och studentorganisationer.

Helsingborgs stad har bostadssamordnare innan höstens terminsstart för att underlätta bostadsletande. Genom studentmedarbetarskap finns möjligheter för studenter att knyta kontakter och skaffa sig ett extra jobb inom Helsingborgs stad. Staden har även investerat i ett nytt studenthus, Helsingborgen, till studenter och studentorganisationerna.

Helsingborgen har möjliggjort fler studieplatser och ökad möjlighet till etablering och utveckling av studentorganisationer. Samverkan med Campus Helsingborg – Lunds universitet och studentorganisationerna är en viktig del i vår utveckling som studentstad. Här nedan kan du bland annat läsa mer om de studentföreningar som finns i Helsingborg: