Mindpark

På Mindpark sker många arrangemang och event, där både näringslivet, forskare och studenter är delaktiga. Mindpark är även ett coworking space, med många olika typer av företag. Många drivna studenter får genom företagen och evenemangen på Mindpark kontakt med näringslivet, och en möjlighet att involvera sig som interns, ex-jobbare eller som extrajobb vid sidan av studierna. Kontakter och möjligheter som för många leder till att de kan få jobb efter sina studier. 

Utöver det har många andra organisationer, så som Campus Vänner, Helsingborg International Connections mfl aktiviter och är ofta på Mindpark. Alla dessa gör det möjligt för studenter som visar framfötterna att bygga sig ett starkt och bra nätverk. 

Utöver det är Mindpark även den perfekta platsen för studenter som är intresserade av entreprenörskap och startups. Här finns både VentureLab, som är Lunds Universitetets organisation för att hjälpa studenter som driver företag, och Nyföretagarcentrum. Både dessa har kostnadsfria rådgivningar och hjälp för studenter som har startat eller vill starta företag. Utöver det finns det på Mindpark flera erfarna entreprenörer, som ofta ställer upp och hjälper studenter att växa sina företag.