Campus vänner

För dig som student på Campus Helsingborg finns möjlighet att söka pengar genom föreningen Campus Vänner, som har som mål att med stipendier från det lokala näringslivet sporra studenter till inspirerande och motiverande insatser. Stipendier har delats ut till exempelvis studieresor, deltagande i konferenser, inköp av utrustning och arrangemang av seminarier och föreläsningar.

Läs mer om Campus Vänner och hur du söker stipendiet på deras hemsida:

www.campusvanner.se