Studentföreningar

Helsingborgen

Helsingborgen är studenthuset i staden som är tillgängligt för alla som engagerar sig på något sätt i studentlivet, men även för dig som letar efter en studieplats. Här har du möjlighet att träffa andra studenter på vardagar mellan kl. 9-16 då dörrarna står öppna för dig som student. Utöver det hålls det såväl möten som sittningar samt restaurang och pub på Helsingborgen.

Kontakt: helsingborgen@gmail.com

AGORA

Agora är en sektion under Samhällsvetarkåren och är till för studerande vid Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap samt Institutionen för Strategisk Kommunikation. För AGORA är utbildning och studenters möjlighet till att påverka studiegången viktigt och utgör därmed kärnan i verksamheten. Tillsammans med drivna studenter arbetar AGORA med studiebevakning och att kvalitetssäkra utbildningarna. För att förgylla studietiden har de även flera projekt som det går att engagera sig i eller delta på, exempelvis Novischveckor, AGORA-dagen och vårbalen. De har även flera utskott: eventutskottet, marknadsföringsutskottet, utbildningsutskottet, internationella utskottet samt näringslivsutskottet.

Kontakt: info@agorastudent.se / www.agorastudent.se

Ingenjörssektionen

Ingenjörssektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och är till för dig som läser till högskoleingenjör, master i Energi- och miljöeffektiva byggnader samt tekniskt basår på Campus Helsingborg. Precis som de andra sektionerna inom TLTH så jobbar Ingenjörssektionen med en styrelse i spetsen vilka arbetar för att studenter ska trivas och få ut så mycket som möjligt av sin tid på Campus. Sektionen sysslar bland annat med studiebevakning för att utbildningen ska hålla högsta möjliga nivå. De har även god kontakt med näringslivet (kontakt mellan företag och studenter) och arrangerar bl.a. varje vår en stor mässa för högskoleingenjörsstudenter som heter MässING.

Kontakt: styrelsen@ingsekt.se / www.ingsekt.se

Modevetenskapliga studierådet

Modevetenskapliga studierådet är modevetarnas länk till kåren i Lund. Studierådet är som en kompletterande del mellan Kulturvetenskapliga Studentrådet och Humanistiska och Teologiska Studentkåren (HTS) med syfte att bedriva utbildningsbevakande verksamhet och stötta studenter vid programmet i Modevetenskap på Campus Helsingborg. Utöver den studiebevakande verksamheten skapar vi kontakt mellan näringslivet och kulturinstitutioner i Helsingborg och arrangerar event för att utveckla programmet och dess studenter. Genom att engagera dig i studentrådet har du som student möjlighet att påverka din utbildning, knyta kontakter och förbättra samarbetet mellan HTS och programmet på Campus Helsingborg.

Kontakt: studieradmov@gmail.com/ FB: Modevetenskapliga studierådet

Stampus

Stampus är studentföreningen som erbjuder många olika aktiviteter så som rabatter hos flertalet företag, fester och utskott som studenter kan engagera sig i. Vill du som student ha riktigt roligt vid sidan av studierna, träffa nya människor och testa nya saker? Då är Stampus rätt för dig! Oavsett utbildning är studenter välkomna att vara med i föreningen. Varje torsdag håller Stampus i torsdagsrestaurang och torsdagspub på studenthuset Helsingborgen. I Stampus kan studenter engagera sig i matlag, barlag, DJ-utskott, eventutskott, Sampus IF och skidutskott. Tycker du att något saknas kan du få hjälp med att starta upp en ny projektgrupp eller ett nytt utskott.

Kontakt: info@stampus.se / www.stampus.se

MiH-Student

MiH-Student är föreningen som försöker visa studenter vilka vägar de kan ta i en djungel av yrkesroller och organisationer. De ger dig som student, extra goda förutsättningar att skapa kontakter och få erfarenheter direkt från näringslivet inför din framtida karriär. MiH Student erbjuder studenter olika event, mentorskap och nätverkande med stark förankring i Helsingborgs näringsliv. Gå på events varje vecka där det bland annat bjuds på frukost, nätverkande och inspiration. Bli adept hos en erfaren person ifrån näringslivet i MiH:s mentorsprogram. På Networking övar och utvecklar studenter sina färdigheter kring mingel och bygger yrkesnätverk. Eller delta på Career Night och lär känna ett företag genom företagsbesök, interaktiva föreläsningar och workshops.

Kontakt: student@mih.m.se  / www.mih.m.se