Engagera dig i stadsbiblioteksprojektet!

15 december 2022, 15:00 - 16:00

15 dec
Engagera dig i stadsbiblioteksprojektet!

Det finns olika sätt att engagera sig i om- och tillbyggnaden av stadsbiblioteket. Ett sätt är att använda Helsingborg stads dialogverktyg, dialog.helsingborg.se/nyttstadsbibliotek.
Idag kan du träffa demokratisamordnare Emil Bengtsson och verksamhetsutvecklare Josefin Andersson och ställa frågor om projektet. De kan även hjälpa dig att komma igång med dialogverktyget.

Engagera dig i stadsbiblioteksprojektet!

  • 15 december 2022, 15:00 - 16:00
  • Längd: 1 timme