Öppet hus om förslag till utbyggnad av Väla Centrum

21 januari 2023, 11:00 - 14:00

21 jan
Öppet hus om förslag till utbyggnad av Väla Centrum

Detaljplanen för Väla Centrum är på samråd. I planen föreslås en utbyggnad av Väla Centrum med plats för bland annat detaljhandel, besöks- och upplevelseverksamhet, service, kontor och friskvård. Stadsbyggnadsförvaltningen välkomnar dig till öppet hus för att ta emot synpunkter och svara på frågor.

Detaljplanen för Väla Centrum (del av fastigheten Välamarknaden 3) är ute på samråd 7 november 2022 till 6 februari 2023. Under den tiden kan du tycka till om den.

På helsingborg.se/detaljplaner kan du ta del av planen och se hur du gör om du vill lämna synpunkter på den.

Tid: 30 november klockan 17:00–19:00 och 21 januari 2023 klockan 11:00–14:00

Plats: Helsingborgsrummet i Prismahuset, Henckels Torg 3 i Oceanhamnen

Från slutet av november finns en utställning vid restaurangtorget på Väla Centrum om detaljplanen. Den 15 december klockan 17:00–19:00 är planarkitekter på plats vid utställningen för samtal och att svara på frågor.

Öppet hus om förslag till utbyggnad av Väla Centrum

  • 21 januari 2023, 11:00 - 14:00
  • Längd: 3 timmar

Plats

Henckels Torg

252 25 Helsingborg

Visa på karta