Vatten avlopp kretslopp

15 mars 2023, 09:00 - 15:00

15 mar
Vatten avlopp kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. På konferensen ges besökarna en överblick över produktutbudet och chans att jämföra olika konkurrerande alternativ och varianter inom små avlopp, pumpar, dagvatten och rör, ledningar med mera. Snabba svar, lättillgänglig information och personlig kontakt ger ett bra informationsunderlag.

Angelägna frågor
Frågor om avlopp, dagvatten och VA-planering hamnar sällan överst på Sveriges miljöagenda. Kanske tas vatten och avlopp för givet? För husägare som måste ordna eget vatten och avlopp är det en stor fråga. De senaste åren har vi sett hur frågor om dagvatten och VA-planering blivit akuta på grund av både torka och kraftiga regn, utbrott av smittspridning och andra oönskade ämnen i dricksvattnet. På lång sikt måste samhället ta tillvara näringen i avloppen för att skona vattendragen och för att gödsla åkern. Hur ser vägen dit ut? För att skydda miljö, människors hälsa och plånboken, såväl det offentligas som privatpersonens, gäller det att tänka efter före. Därför finns mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp!

Vatten avlopp kretslopp

  • Längd: 6 timmar
  • Ålder: Från 18 år
Tillgänglighet på platsen
  • Hiss/ramp

Pris

  • Standard: 9 500 kr

Plats

Clarion Hotel & Congress Sea U
Kungsgatan 1
252 66 Helsingborg

Visa på karta

Kontakt