Webbinarium: Hur kan företag samarbeta för att bemöta stigande energipriser?

7 december 2022, 09:00 - 10:30

7 dec
Webbinarium: Hur kan företag samarbeta för att bemöta stigande energipriser?

Energifrågan är het! Energipriserna stiger och tillgången på el är osäker. Vad kan företagen göra?

Lyssna på forskare och goda exempel som berättar om hur energinätverk kan fördubbla energieffektiviseringen i små och medelstora företag.

Huvudtalare, Ida Johansson, doktorand i energisystem vid Högskolan i Gävle. Ida har forskat på hur företag genom systematiskt energiarbete och nätverksarbete lyckats nå stora energieffektiviseringar.

Ni kommer även att få ta del av några goda exempel på företag, som till exempel Lars Pålsson, VD för Scandi Candy, som kommer att dela med sig om sin resa genom ett systematiskt energiarbete.

Detta kostnadsfria webbinarium samordnas av Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för affärsdriven klimatomställning.

Låter det intressant? Tveka inte, anmäl dig nu!

_________________________________________________

Omställningslyftet – Sveriges företag lyfter klimatomställningen

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF.

Webbinarium: Hur kan företag samarbeta för att bemöta stigande energipriser?

  • 7 december 2022, 09:00 - 10:30
  • Längd: 2 timmar